Exposant 2024

Exposant 2024

CELLAB CDMO

https://cellabcdmo.com/


Borda del Germa 14
AD600
Sant Julia de Loria
ANDORRA


Juan Jesus BANDERA GONZALEZ
Chief Business Officer
juanjesus.bandera@cellab.com


Tél : +34 936314283

Retrouvez-aussi